کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

هوش سرمایه گذاری در بورس(کد دوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: کیاوش کاظمی راد

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 17:00 الی 20:00

حد نصاب: 20

ظرفیت: 70

تاریخ شروع: شنبه ۲ شهریور

تاریخ خاتمه: شنبه ۲ شهریور

روزهای برگزاری: شنبه

سرفصل:
اثر متغییرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس
مولفه‌های مهم در تحلیل صنایع بورسی
پیش‌بینی آینده شرکت‌ها  با توجه به وضعیت اقتصاد کشور
آموزش کاربردی کدال

پیش نیاز:
این دوره مقدماتی ترین دوره برای آموزش بورس و سرمایه گذاری در بورس است و نیاز به هیچ  پیش نیازی ندارد.