کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری (کد دوم)*


اطلاعات بیشتر

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 200

تاریخ شروع: دوشنبه ۳ خرداد

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۳ خرداد

روزهای برگزاری: دوشنبه

روش های سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
تعریف صندوق­ های سرمایه ­گذاری
مزایای صندوق­ های سرمایه ­گذاری
معرفی انواع صندوق­ های سرمایه گذاری
نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق ­های سرمایه گذاری
تعریف و تفاوت­ های واحدهای ممتاز و عادی
ارکان صندوق ­های سرمایه ­گذاری
آشنایی با اساسنامه و امیدنامه صندوق­ ها
آشنایی با گزارش های ادواری صندوق­ های سرمایه گذاری
معرفی وب سایت ­های مرتبط با صندوق­ ها و نحوه مقایسه بین صندوق­ های سرمایه­ گذاری