کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل تکنیکال پیشرفته (کد اول)*


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 12000000 ریال

تعداد جلسات: 8

تعداد ساعات: 24

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 20

ظرفیت: 60

تاریخ شروع: یکشنبه ۶ تیر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۹ تیر

روزهای برگزاری:

جلسه دوم
    آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو

    آموزش چیکو اسپن و یادگیری تکنیک های خرید و فروش

    سنکو اسپن ها


جلسه چهارم
    فیبوناچی و نحوه استفاده از فیبوناچی

    تعریف سری و نسبت های فیبوناچی

    نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی

    تعریف
و کاربرد آن
    تعریفو کاربرد آن
    تعریفو کاربرد آن
    آموزش رسم انواع فیبوناچی
    تفاوت رسم فیبوناچی در چارت های لگاریتمی و حسابی
 ab=cd
ارائه نسبت های خاص این الگو

    ارائه تصویر جامع الگوی هارمونیک

>جلسه ششم
    الگوهای هارمونیک ساده
    الگوی گارتلی      Bat
الگوی خرچنگ
      Butterfly
الگوی
      alt bat
الگوی لئوناردو

    الگوی       Alt shark 2

جلسه هشتم
    اندیکاتور بیل ویلیامز و انواع آن

    ارائه تکنیک های پیشرفته و معرفی جامع این اندیکاورها

          جلسه نهم

کارگاهی     

مزیت این دوره
    
پشتیبانی مجازی در فضای تلگرام و ارائه فایل ها و فیلم های آموزشی