کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با معاملات آتی زعفران ویژه تهران(کد سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: حسن حسین نیا

هزینه: 1500000 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: 17:00 الی 20:00

حد نصاب: 20

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۷ مهر

تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۴ مهر

روزهای برگزاری: چهارشنبه ها

شنایی با بازار جذاب آتی
تاریخچه ، تعاریف و مفاهیم
اهرم معاملاتی و مفهوم آن
ارزشگذاری آتی و متغیرهای تاثیرگذار
ریسک های بازار آتی
استراتژی های سودآور معاملاتی