کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تابلو خوانی در سایت TSETMC (کد سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: کیانوش کاظمی راد

هزینه: 1500000 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 20

ظرفیت: 50

تاریخ شروع: یکشنبه ۲۱ مهر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۳ مهر

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

بررسی دقیق سایت TSETMC
پیدا کردن نقطه مناسب برای خرید
آموزش استراتژی های خرید و فروش

آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خرید و فروش