کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل بنیادی مقدماتی (کد دوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: کیانوش کاظمی راد

هزینه: 2100000 ریال

تعداد جلسات: 4

تعداد ساعات: 12

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 20

ظرفیت: 40

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۰ آبان

تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۹ آبان

روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه


سرفصل:
مقدمات بنیادی
بررسی گزارشات کدال، سهامداران فعال، قیمت¬های جهانی، اخبار، دیده¬بان بازار و ...
آموزش و شناخت صورت¬های مالی شرکت بصورت کاربردی
آشنایی با اهرم¬های مالی
تحلیل دو خطی و سریع

پیش نیاز:
آشنایی مقدماتی با بازارسرمایه