کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

امواج الیوت


اطلاعات بیشتر

استاد: امیرکیوان مدیری

هزینه: 2850000 ریال

تعداد جلسات: 3

تعداد ساعات: 9

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 15

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: شنبه ۵ بهمن

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۱۴ بهمن

روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

شناخت اموامج الیوت
نصب و راه اندازی نرم افزار advanced get و نحوه معامله گری

روزهای برگزاری: 5 ، 7 و 14 بهمن ماه