کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

candle stack


اطلاعات بیشتر

استاد: امیرکیوان مدیری

هزینه: 2850000 ریال

تعداد جلسات: 3

تعداد ساعات: 19

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 15

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: شنبه ۲۶ بهمن

تاریخ خاتمه: شنبه ۳ اسفند

روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

انواع کندل‌ها و معرفی ساختار آن‌ها
بررسی وضعیت کندلها در دو موقعیت برگشتی و ادامه‌دهنده
الگوهای برگشتی
الگوهای ادامه‌دهنده