کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

نشست تحلیلی صنعت فولاد


اطلاعات بیشتر

استاد: کیانوش کاظمی راد

هزینه: 1000000 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: ۱۵:۰۰:۰۰ ب ظ

حد نصاب: 20

ظرفیت: 50

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ تیر

تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۶ تیر

روزهای برگزاری:

ماهیت فلز فولاد و مصارف آن
بررسی چشم انداز آتی فولاد در دنیا  و ایران
آثار احتمالی تحریم ها بر این صنعت و بررسی سناریوهای مختلف
بررسی وضعیت بنیادی شرکت های بورسی و مقایسه آن با هم
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری