کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تابلوخوانی در سایت TSETMC ویژه مشهد مقدس


اطلاعات بیشتر

استاد: سهیل صفری

هزینه: 350000 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 15 الی 18

حد نصاب: 20

ظرفیت: 25

تاریخ شروع: سه شنبه ۵ آذر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۵ آذر

روزهای برگزاری: سه شنبه

بررسی دقیق سایت TSETMC
پیدا کردن نقطه مناسب برای خرید
آموزش استراتژی های خرید و فروش