کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

فیلتر نویسی در دیده بان بازار


اطلاعات بیشتر

استاد: دکتر ایمان دهقان پور

هزینه: 2100000 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 8

ساعت:

حد نصاب: 20

ظرفیت: 50

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۷ تیر

تاریخ خاتمه: پنجشنبه ۳ مرداد

روزهای برگزاری:

قالب و نحوه نوشتن کد
تنظیمات دیده¬بان بازار
ایجاد سبد شخصی
نوشتن فیلتر در دیده بان بازار
توابع قابل استفاده
فیلتر پیشنهادی بررسی سهم
ساخت قالب شخصی
بررسی فیلترهای کاربردی در بورس