کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

هوش سرمایه گذاری در بورس


اطلاعات بیشتر

استاد: سوران حسینی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 9 الی 12

حد نصاب: 20

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۷ تیر

تاریخ خاتمه: پنجشنبه ۲۷ تیر

روزهای برگزاری:

اثر متغییرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس
مولفه‌های مهم در تحلیل صنایع بورسی
پیش‌بینی آینده شرکت‌ها  با توجه به وضعیت اقتصاد کشور
آموزش کاربردی کدال