کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس کد (ششم)


اطلاعات بیشتر

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 15

ظرفیت: 70

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۹ آذر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۹ آذر

روزهای برگزاری: چهارشنبه

>آشنایی با بازار سرمایه 
آشنایی مقدماتی با سایت tsetmc