کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس ویژه مشهد مقدس(کد هشتم)


اطلاعات بیشتر

استاد: سهیل صفری

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 15 الی 18

حد نصاب: 15

ظرفیت: 25

تاریخ شروع: یکشنبه ۲۷ بهمن

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۲۷ بهمن

روزهای برگزاری: یکشنبه

آشنایی با سازمان بورس
آشنایی با بورس اوراق بهادار
مفهوم سهام
تفاوت سهام بورسی و غیر بورسی
مفهوم ریسک
دامنه سود و زیان در بورس
صنایع و شرکتهای بورسی
مزیتهای فعالیت در بورس
نکات قانونی و شرعی در خصوص خرید و فروش سهام