کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کد دوم) ویژه مشهد


اطلاعات بیشتر

استاد: سهیل صفری

هزینه: 350000 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 15 الی 18

حد نصاب: 15

ظرفیت: 25

تاریخ شروع: یکشنبه ۴ اسفند

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۴ اسفند

روزهای برگزاری: یکشنبه

بررسی دقیق سایت TSETMC
پیدا کردن نقطه مناسب برای خرید
آموزش استراتژی های خرید و فروش