کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل بنیادی مقدماتی (کد سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: محسن تارتار

هزینه: 4450000 ریال

تعداد جلسات: 5

تعداد ساعات: 15

ساعت: 17:30 الی 20:30

حد نصاب: 25

ظرفیت: 45

تاریخ شروع: شنبه ۲۶ بهمن

تاریخ خاتمه: شنبه ۱۰ اسفند

روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

جلسه اول:
اصول و مبانی مقدماتی تحلیل بنیادی،
 معرفی و آموزش اصطلاحات پرکاربرد در بازار سرمایه،

جلسه دوم:
بررسی نکات کلیدی در تحلیل هر صنعت،
توضیحات مقدماتی در مورد صورت های مالی،
توضیح انواع روش های ارزشگذاری

جلسه سوم:
نحوه تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان،
معرفی و آموزش سایت کدال، تدان و سایت مدیریت فناوری بورس تهران

جلسه چهارم:
بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک شرکت،
آموزش نکات کلیدی در تحلیل شرکت مورد بررسی،

جلسه پنجم؛
مبانی ارزشگذاری بر مبنای p به e
ارزشگذاری یک سهم(مقدماتی)