کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد دهم)


اطلاعات بیشتر

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 50

ظرفیت: 70

تاریخ شروع: یکشنبه ۴ اسفند

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۴ اسفند

روزهای برگزاری: یک شنبه

>آشنایی باسایت TSETMC