کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل بنیادی مقدماتی* (کد اول)


اطلاعات بیشتر

استاد: اساتید گروه آموزشی

هزینه: 5500000 ریال

تعداد جلسات: 5

تعداد ساعات: 15

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 40

ظرفیت: 55

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۲۸ اردیبهشت

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

جلسه اول:
اصول و مبانی مقدماتی تحلیل بنیادی،
 معرفی و آموزش اصطلاحات پرکاربرد در بازار سرمایه،

جلسه دوم:
بررسی نکات کلیدی در تحلیل هر صنعت،
توضیحات مقدماتی در مورد صورت های مالی،
توضیح انواع روش های ارزشگذاری

جلسه سوم:
نحوه تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان،
معرفی و آموزش سایت کدال، تدان و سایت مدیریت فناوری بورس تهران

جلسه چهارم:
بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک شرکت،
آموزش نکات کلیدی در تحلیل شرکت مورد بررسی،

جلسه پنجم؛
مبانی ارزشگذاری بر مبنای p به e
ارزشگذاری یک سهم(مقدماتی)