کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل بنیادی مقدماتی


اطلاعات بیشتر

استاد: کیانوش کاظمی راد

هزینه: 2100000 ریال

تعداد جلسات: 4

تعداد ساعات: 12

ساعت: 17 الی 20

حد نصاب: 20

ظرفیت: 50

تاریخ شروع: دوشنبه ۴ شهریور

تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۳ شهریور

روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

سرفصل
مقدمات بنیادی
بررسی گزارشات کدال، سهامداران فعال، قیمت¬های جهانی، اخبار، دیده¬بان بازار و ...
آموزش و شناخت صورت¬های مالی شرکت بصورت کاربردی
آشنایی با اهرم¬های مالی
تحلیل دو خطی و سریع

پیش نیاز:
آشنایی مقدماتی با بازارسرمایه