کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی تابلوخوانی در سایت TSETMC * (کدسوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: دکتر محسن تارتار

هزینه: 1900000 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 50

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: سه شنبه ۳ تیر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۰ تیر

روزهای برگزاری: سه شنبه ها

>
  •  قیمت پایانی، آشنایی با صف خرید و صف فروش
  •  افزایش ها و تغییرات، بیشترین حجم معاملات، بررسی حجم مبنا، دست برتر خریدار، دست برتر فروشنده
  • حقیقی و حقوقی بازیگردان، میانگین حجم معاملات، ورود و خروج پول، پول هوشمند
  •  شکست مقاومت با حجم بالا،  از دست رفتن حمایت علی رغم حجم بالا
  • > معاملات بلوکی و اثرات آن، عرضه های اولیه و فرصت طلایی