کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی آموزش کدال و اکسل های بنیادی * (کد اول)


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 5100000 ریال

تعداد جلسات: 3

تعداد ساعات: 9

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 50

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: چهارشنبه ۴ تیر

تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۸ تیر

روزهای برگزاری: چهارشنبه ها

آشنایی با کدال  
تهیه چارت های بنیادی فروش ماهانه
تهیه چارت های سود های محقق شده فصلی
تهیه چارت های فروش شرکت های بورسی در بورس کالا
نسبت های سود اوری شرکت ها
نسبت های سو انباشته به دارایی
آشنایی مقدماتی با اکسل