سرمایه و سهامداران شرکت

 
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد مالكيت
1 بانك سامان 31.999.000 63.998
2 توسعه سرمايه گذاري سامان 10.500.000 21
3 پرويز مشيرزاده مويدي 5.625.000 11.25
4 حميدرضا مهرآور 1.875.000 3.75
5 پردازشگران سامان 500 0.001
6 توسعه اميد آتيه انديش 500 0.001
جمع كل 50.000.000 100

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 50،000،000،000 ریال منقسم 50،000،000 سهم 1000ریالی میباشد.

تغییرات سرمایه پنج سال اخیر به شرح زیر بوده است:
تاریخ ثبت افزایش سرمایه سرمایه قبلی مبلغ افزایش درصد افزایش سرمایه جدید محل افزایش سرمایه
1391/02/31 10،000،000،000 20،000،000،000 30،000،000،000 200% آورده نقدی و سود انباشته
1395/06/31 30،000،000،000 20،000،000،000 50،000،000،000 66.7% آورده نقدی و سود انباشته