ثبت نام شما تکمیل شده، لطفا برای تایید صلاحیت به همراه اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و مدرک تحصیلی به یکی از مراکز اعلام شده مراجعه نمایید.

رهگیری پرونده افتتاح حساب بورسی | پرینت پرونده حساب بورسی

برای پرینت و پیگیری وضعیت پرونده بورسی کد ملی تان را بدون فاصله و خط تیره در کادر پایین وارد کنید

کد ملی تان را بدون فاصله و خط تیره در کادر پایین وارد کنید