خط مشي كيفيت

 

شركت كارگزاري بانك سامان يكي از اولين و توانمند ترين شركت هاي كارگزاري در حوزه ي خدمات بورس اوراق بهادار، بورس كالا و انرژي مي باشد.

اين شركت در زمينه ارائه خدمات كارگزاري به مشتريان نه تنها از اعتبار مناسبي در بين مشتريان برخوردار است بلكه با سرلوحه قراردادن كيفيت خدمات و رضايتمندي مشتريان كوشيده است همواره در ارائه خدمات نوين پيشتاز باشد.

این كارگزاري سيستم مديريت كيفيت (2008/ISO9001) را با محور افزايش سطح كيفيت فعاليتها، همچنين سيستم نظام آراستگي 5S را در جهت ارتقاء فرهنگ سازماني در نظر گرفته است.

انجام به موقع در خواست هاي مشتريان، ارائه صحيح و شفاف اطلاعات به آنان، تعهد به بهبود مستمر فرآيندهاي موثر بر كيفيت، توسعه فعاليت ها و همچنين ايجاد اعتماد و احترام با حفظ موارد محرمانه و روحيه امانتداري را از ديگر وظايف خود مي داند.

در اين راستا اهداف ذيل را مد نظر قرار داده است
  • توجه به نياز مشتريان و افزايش جلب رضايت آنان
  • استفاده بهينه از تكنولوژي روز دنيا جهت بهبود و ارائه خدمات به مشتريان
  • تلاش براي ارتقاء سطح كمي و كيفي كاركنان شركت

اینجانب ضمن متعهد ساختن خويش به بازنگري اين سند در دوره هاي زماني معين و حمايت از محقق شدن تمامي موارد ذكر شده، از كليه كاركنان شركت انتظار دارم مشاركت خود را به صورت مداوم در تحقق اهداف سازماني به كار گيرند.

مديرعامل
حميدرضا مهرآور