در حال بارگذاری

گزارش ماهانه سامان بورس _ فروردین و اردیبهشت 1395

پنج شنبه 4 آذر 1395 گزارش ماهانه بازار 605 بازدید
هجوم احتمالی نقدینگی به بورس؛ سراب یا واقعیت؟
 
سرمقاله

نقدينگي در واقع مجموع پول و شبه پول در اقتصاد است. پول همان اسكناس و مسكوكات در دست مردم و سپرده هاي ديداري و شبه پول عمدتا سپرده هاي غير ديداري مانند سپرده هاي قرض الحسنه و پس انداز  مدت دار يك تا چند ساله است.
نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌ها در یک کشور است. تغييرات نقدينگي در كشور تابع تغييرات پايه پولي(پول پرقدرت) و ضريب تكاثري پول است. در واقع اين دو عامل هر كدام به نحوي باعث تغييرات نقدينگي مي شوند كه در ادامه نقش هر كدام بطور مختصر توضيح داده شده است.
پايه پولي: يكي از مهم ترين شاخص هاي پولي بوده و به دلیل این که تغييرات آن در ضريب بالاي يك ضرب شده و اثرات چند برابري در تغييرات نقدينگي ایفا می کند یکی از مهمترين بخش های نقدينگي به شمار مي آيد. پايه پولي معمولا بر اساس دارايي هاي بانك مركزي تعريف مي شود که اين دارايي ها در دوبخش تقسيم بندي مي شوند. بخش دارايي هاي داخلي كه شامل مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و مطالبات از بانك ها و بخش دارايي هاي خارجي شامل طلا و ارزهاي خارجي مي شود. در چند سال اخير بدليل رشد نرخ ارز مرجع و رشد بدهي هاي دولتي به بانك مركزي پايه پولي روندي صعودي داشته است.
ضريب تكاثري: عوامل موثر در ضريب تكاثري نسبت اسكناس و مسكوكات در دست مردم به كل سپرده ها ، نرخ ذخيره قانوني و ذخاير احتياطي بانك ها مي باشد كه این سه متغیر در مخرج فرمول اين ضريب قرار مي گيرند. در صورتي كه اندازه اين سه متغير كاهش يابد ضریب تکاثری افزايش یافته و در نتيجه نقدينگي رشدی فزاينده پیدا خواهد کرد. نرخ ذخيره قانوني در دو سال اخير روندي نزولي داشته كه با توجه به رابطه معكوس آن با ضريب تكاثري، موجب رشد ضريب تكاثري و نهایتا موجب رشد نقدينگي در اقتصاد شده است؛ علاوه بر آن نسبت پول به شبه پول(نسبت اسكناس و مسكوكات به كل سپرده ها) در چند سال اخير بدليل هجوم سرمايه ها به سمت سپرده هاي مدت دار كه ناشي از رشد نرخ سود بانكي بود ، روندي كاهشي داشته است؛ لذا وزن سپرده هاي مدت دار در نقدينگي يا همان شبه پول افزايش يافته و منجر به افزايش ضريب تكاثري شده است.
 
متن كامل گزارش ماهانه بازار را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل 2056 کیلو بایت