در حال بارگذاری

گزارش ماهانه سامان بورس _ مرداد 1395

پنج شنبه 4 آذر 1395 گزارش ماهانه بازار 597 بازدید

 
آیا بازار پتانسیل صعود دارد؟
 
سرمقاله
در حال حاضر ارزش بازار بورس تهران حدود 323 هزار ميليارد تومان و ارزش بازار فرابورس 52 هزار ميليارد تومان می باشد. از سوی دیگر سود خالص پيش بيني شده شركت هاي بورسي حدود 42.5 هزار ميليارد تومان و شرکت های فرابورسي 5.5 هزار ميليارد تومان برآورد می شود. لذا P/E شركت هاي بورسي 7.5 و شرکت های فرابورسي 8.8 مرتبه مي باشد. در مفهوم تئوریک P/E می توان تعداد دوره بازگشت سرمايه را مطرح کرد به این مفهوم که P/E 7 یعنی 7 سال طول می کشد تا اصل سرمایه سرمایه گذار از محل سود هاي تقسيم شده شركت ها برگشت داده شود. به عبارت دیگر می توان گفت P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران حاضرند به ازای هر تومان سود چند تومان بپردازند. عوامل موثر در روند P/E شامل:
1-      درصد تقسيم سود : با توجه به رابطه مستقیم سود تقسیمی با قیمت هر سهم در فرمول گوردون، با افزایش سود تقسیمی قیمت سهم در آینده افزایش خواهد یافت که این امر باعث می شود که هرچقدر به ميزان بالاتري سود تقسيم شود بازار ضريب بيشتري به P/E بدهد.
2-     نرخ رشد اقتصاد و بنگاه هاي اقتصادي : هرچقدر نرخ رشد افزايش يابد بازار حاضر به خريد در قيمت هاي بالاتر يا P/E بالاتر خواهد بود.
3-     نرخ بازده مورد انتظار سهامداران: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بصورت كلي شامل دو بخش سود بدون ريسك و صرف ريسك مي باشد. معيار سود بدون ريسك معمولا نرخ سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت است و رابطه معكوس با ضريب P/E دارد. اما عوامل موثر در صرف ريسك بازار شامل ريسك هاي مختلف  صنايع و ريسك هاي سيستماتيك بازار از جمله ريسك سياسي كشور مي باشد.
در حال حاضر از سه عامل تعيين كننده روند P/E بازار، مورد اول طبق تجربه تقريبا در طول دوره هاي مختلف چند ساله ثابت بوده است. اما مورد دوم در دوران ركود و رونق وزن بيشتري پيدا مي كند و با توجه به انتظارات از چشم انداز اقتصاد نقشه راه سرمايه گذاران مي باشد. در حال حاضر با توجه به اينكه تقريبا مسائل ارتباط اقتصاد داخلي با دنياي خارج در حال رفع شدن مي باشد و اميد به افزايش فروش و تسهيل مبادلات تجاري بالاتر رفته است لذا در صورت عدم ريزش قيمت هاي جهاني کامودیتی ها مي توان انتظار رشد فروش و درآمد بنگاه هاي اقتصادي را داشت. لازم به ذكر است قيمت هاي جهاني کامودیتی ها در شش ماه اخير روندي كاملا صعودي داشته اند.
مورد سوم نيز كاملا به نفع بازار سرمايه در حال تغيير مي باشد. نرخ سود بانكي روندي نزولي پيدا كرده است و با توجه به كاهش نرخ تورم به زير ده درصد انتظار كاهش بيشتر نرخ سود بانكي نيز مي رود. از طرفي صرف ريسك بازار نيز با رفع تنش هاي سياسي تا حد زيادي
كاهش پيدا كرده است.
متن كامل گزارش ماهانه بازار در مرداد 95  را از لینک زیر دانلود کنید


 

دانلود فایل 2139 کیلو بایت