در حال بارگذاری

گزارش ماهانه سامان بورس _ مهر 1395

پنج شنبه 4 آذر 1395 گزارش ماهانه بازار 563 بازدید
نگاهی اجمالی به وضعیت شرکت های ساختمانی

در این گزارش بصورت مقایسه ای به بررسی وضعیت گروه ساختمان خواهیم پرداخت. در این گروه حدود  22 شرکت وجود دارد که چهار شرکت ثمسکن، وساخت، کرمان و وآذر ماهیت سرمایه گذاری دارند. ثمسکن با 550 میلیارد تومان و وساخت با 100میلیارد تومان سرمایه از دو هم گروه خود بزرگترند. نیمی از این شرکت ها در بازار بورس و و نیم دیگر در بازار فرابورس فعالیت می کنند. از ابتدای سال تا کنون بازدهی این گروه با احتساب سود نقدی و افزایش سرمایه حدود منفی 10 درصد بوده است در حالی که بازدهی شاخص کل در طی دوره مذکور حدود منفی 3 درصد بوده است.
 در مجموع ارزش بازار این گروه حدود 4هزار میلیارد تومان است که از این میان ارزش بازار شرکتهای بورسی حدود 2هزار و500 میلیارد تومان و شرکتهای فرابورسی حدود1500میلیارد تومان است.
جدول زیر نگاهی به برخی از نسبت های مالی این شرکتها دارد، با این توضیح که چهار شرکت سرمایه گذاری به دلیل ماهیت متفاوت صورتهای مالی در جدول زیر گنجانده نشده اند.
مقایسه برخی نسبتها:
نماد سال مالی سرمایه
م.ریال
ارزش بازار
م.ریال
حاشیه سود ناخالص p/s هزینه مالی به ازای هر سهم EPS خالص قیمت p/e
ثاخت 1396/06/31 3,000,000 4,008,000 35% 3.29 185 169 1,336 7.89
ثشاهد 1396/03/31 2,706,632 3,385,997 77% 15.64 18 220 1,251 5.69
ثعمرا 1395/12/29 1,300,000 2,317,900 50% 12.85 38 211 1,783 8.45
ثتران 1396/06/31 1,200,000 1,624,800 16% 0.93 107 94 1,354 14.41
ثباغ 1395/06/31 1,000,000 2,433,000 %67 3.53 29 363 2،437 6.7
ثفارس 1396/06/31 1,000,000 2,282,000 57% 4.46 0 300 2,282 7.61
ثشرق 1396/06/31 900,000 1,208,700 28% 1.79 0 173 1,343 7.77
ثغرب 1396/06/31 900,000 1,207,800 16% 1.15 16 126 1,342 10.63
آ.س.پ 1396/06/31 800,000 900,000 47% 2.31 0 200 1,125 5.62
ثنوسا 1396/06/31 750,000 1,824,000 23% 24.43 343 -150 2,432 16.26-


متن كامل گزارش ماهانه بازار در مهر 95  را از لینک زیر دانلود کنید
 

دانلود فایل 1503 کیلو بایت