در حال بارگذاری

تحلیل بنیادی شرکت به پرداخت

دوشنبه 12 تیر 1396 تحلیل 576 بازدید

معرفی شرکت

شرکت به پرداخت ملت در تاریخ 15/06/1384 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 254918 مورخ 22/06/1384 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سال 1395، نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و اساسنامه آن طبق نمونه اساسنامه سازمان بورس اصلاح شده و نزد سازمان مذکور ثبت گردید.
 

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 1 میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله افزایش به 950 میلیارد ریال رسیده است.
 
سال محل افزایش سرمایه سرمایه جدید(میلیون ریال) درصد افزایش
1389 آورده نقدی 86,000 8600
۱۳۹۰ مطالبات و آورده نقدی 120,000 5/39
۱۳۹۲ مطالبات و آورده نقدی 500,000 416
۱۳۹۴ مطالبات و آورده نقدی 950,000 90
 
 
همچنین سهامداران بیش از یک درصد شرکت مطابق جدول زیر می باشد:
 
سهامداران درصد مالکیت
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا 996/99
سایر 0.004
 

دانلود فایل 742 کیلو بایت