در حال بارگذاری

بررسی بنیادی شرکت کالسیمین

سه شنبه 24 مرداد 1396 تحلیل 805 بازدید
کلیات و تاریخچه

شرکت کالسیمین ( سهامی عام) در تاریخ 4 آذر 1343 تحت شماره 9573 در اداره ثبت شرکت هاي تهران به صورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه 50 میلیون ریال به ثبت رسید. در تاریخ 30 شهریور 1370 مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر و تحت شماره 1762 در اداره ثبت شرکت هاي زنجان به ثبت رسید. نوع شخصیت حقوقی شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16 فروردین 1376 از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است. این شـــرکت در تاریخ 10 آذر 1376 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گرفت و در تاریخ 15 بهمن 1376 اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام گرفت. سال مالی شرکت کالسیمین منتهی به اسفندماه در نظر گرفته شده است.

موضوع فعالیت

​ اهم فعالیت هاي شرکت برطبق اساسنامه، اکتشاف ، استخراج و بهره برداري از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه هاي تبدیلی مواد معدنی، تولید پودرهاي معدنی و برش سنگهاي تزیینی، ایجاد کارخانجات مربوطه، تهیه و اجراي طرح هاي اکتشاف و بهره برداري از معادن و تغلیظ و ذوب مواد معدنی در داخل و خارج از کشور، تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی و ایجاد و توسعه آزمایشگاههاي مربوطه، وارد کردن ماشین آلات و مواد و تجهیزات معدنی و صنایع وابسته است.

دانلود فایل 451 کیلو بایت