در حال بارگذاری

ضریب بتای 5 صنعت بورسی

یکشنبه 21 آبان 1396 تحلیل 2442 بازدید
مفهوم ضریب بتا

ضریب بتا در دانش مالی شاخصی است از ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها نسبت به ریسک بازار. ریسک سیستماتیک ریسکی است که در اثر عوامل کلی بازار به وجود می آید، که به طور هم زمان بر قیمت کل اوراق بهادار موجود در بازار مالی تاثیر دارد. عواملی که موجب ایجاد این نوع ریسک می شوند، شامل تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانند تغییر نرخ ارز، چرخه تجاری، سیاست پولی و مالی دولت است. ریسک سیستماتیک یا غیر قابل اجتناب ،خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه به کل بازار مربوط می شود.

فرمول محاسبه بتا: b=cov(ri,rm)/var(rm)

به عبارت دیگر بتا وسیله‌ای برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار می باشد به طوریکه:
اگر بتا سهم برابر با یک باشد افزایش یا کاهش قیمت سهم درست مطابق با حرکت بازار است.
اگر بتا سهم بزرگتر از یک باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم بیشتر از افزایش یا کاهش بازار است و به اصطلاح این سهم را سهم تهاجمی می نامند. مانند سهام صنعت خودرو.
اگر بتا سهم کوچکتر از یک و بزرگتر از صفر باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم کوچکتر از روند کلی بازار است. به اصطلاح این سهم را سهم تدافعی می نامند. مانند سهم های صنعت غذایی
اگر بتای سهم مساوی صفر باشد، حرکت قیمت سهم هیچ همبستگی با حرکت بازار ندارد.
اگر بتای سهم کوچکتر از صفر باشد، حرکت قیمت سهم خلاف جهت روند کلی بازار است. مانند صنعت قندوشکر.
​به این ترتیب سهم هایی که بتا بزرگتر دارند ریسک بیشتر و بالطبع پتانسیل بالاتر برای بازدهی خواهند داشت.

دانلود فایل 849 کیلو بایت