در حال بارگذاری

تحلیل بنیادی شرکت شیشه رازی

دوشنبه 18 دی 1396 تحلیل 570 بازدید
نگاه اجمالی به شرکت كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (سهامی عام): شركت "سهامي عام " كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي در تاريخ 21/07/1363 تأسيس و تحت شماره 54183 مورخ 1363/08/16در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شخصيت حقوقي شركت از سهامي خاص به استناد آگهي روزنامه رسمي مورخ 1383/06/30 به شركت سهامي عام تبديل شده است.

دانلود فایل 459 کیلو بایت