در حال بارگذاری

گزارش ماهانه سامان بورس _ آبان ماه 1396

دوشنبه 18 دی 1396 گزارش ماهانه بازار 377 بازدید
سر مقاله : تسهیل جذب سرمایه های خارجی در بازار سرمایه کشور

به طور کلی همواره بین میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور و ریسک سیستماتیک آن کشور همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارتی تنها زمانی سرمایه گذاری خارجی در یک کشور ایجاد می شود که آن کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی دارای امنیت، آرامش و رشد پایدار باشد و به عبارت کلی فضای کشور مه آلود نباشد. از طرفی هر چه قدر مشوق های سرمایه گذاری مناسب تری از طرف کشور میزبان تدوین شود بالطبع شرایط برای ورود سرمایه گذاری خارجی تسهیل می شود. حال در کنار این شرایط می بایست رویه ای اتخاذ گردد تا پتانسیل های کشور به سرمایه گذاران خارجی معرفی شود تا بتوان در خصوص ورود یک سرمایه مطمئن تصمیم گیری کرد. این رویه بیشتر می تواند از طریق بازاریابی و یا وزرات خانه‌های کشور و یا اتاق های بازرگانی ایجاد شود تا زمینه های ایجاد همکاری و تفاهم مشترک بین کشورها فراهم گردد.
در حال حاضر آمار و ارقام متفاوتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در دوران پسابرجام منتشر می شود که بلافاصله توسط نهادی دیگر تکذیب می شود، اما آماری که تقریبا بر روی آن توافق وجود دارد این است که در حال حاضر کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 2 درصد کاهش داشته است. میزان ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2016 میلادی با رشد 64 درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بالغ گردیده است .این در حالی است که رکورد ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی کماکان مربوط به سال 2012 می باشد(4.7 میلیارد دلار). این گونه که آمارها نشان می دهند سهم ایران از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدودا 2/0 درصد می باشد که متاسفانه بخش کوچکی از همین رقم به بازار سرمایه تخصیص یافته است . در خصوص جذب سرمایه های خارجی در يك كشور مي¬توان گفت همه مواردی که بر جذب سرمایه در کشور حاکم است بر آن ها نیز اثرگذار خواهد بود، اما برای اینکه بورس کشور سهم بیشتری از این 3.4 میلیارد دلار را به خود اختصاص دهد نیاز است که صورت های مالی ناشران را به زبان رسمی دنیا منتشر نماید، ساعات بازار خود را گسترش دهد، فرآیند تسویه سهام را به کشورهای دیگر بسط دهد و از طریق کاستودین انجام دهد، سطح ناشران را تا جایی ارتقا دهد که در بورس های دیگر کشورها پذیرش شوند، موانعی همانند دامنه نوسان و حجم مبنا و ... برداشته شود تا بورس های کشور بتوانند توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب نمایند. یکی از عواملی که مانع حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی در کشور است بحث های مربوط به نرخ ارز و پوشش ریسک مربوط به آن می باشد. متاسفانه کشورمان در هر مقطعی از زمان آبستن تورم است؛ حال اگر رویه مناسبی برای تبدیل نرخ ارز وجود نداشته باشد به راحتی ارزش پول سرمایه گذار خارجی کاهش می یابد و سرمایه گذار هم تمایلی برای فعالیت در بازار سرمایه ایران نخواهد داشت. به همین دلیل نیاز به صندوق های پوشش نوسانات نرخ ارز برای پوشش ریسک در کشور احساس می شود. در این خصوص حداقل می توان با راه اندازی بازار متشکل آتی ارز مقداری از این ریسک را از بین برد.
​بحث دیگر در مورد ورود سرمایه گذار خارجی، در خصوص پیاده سازی استانداردهای جهانی در بازار سرمایه می باشد؛ یعنی متولیان امر در این حوزه باید پا را فراتر گذاشته و با تدوین قوانینی که هم راستا با قوانین بین المللی باشد شرایط مناسبی را فراهم کنند؛ متاسفانه استانداردهای فوق در «قانون تقویت همه جانبه بازار سرمایه کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید» که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، دیده نمی شود و همان طور که عنوان شد قوانینی از این دست می بایست با رویکرد بین المللی نگاشته شوند.

دانلود فایل 1826 کیلو بایت