در حال بارگذاری

برآورد سود شرکت های کالسیمین، فرآوری مواد معدنی و معادن بافق

دوشنبه 18 دی 1396 تحلیل 557 بازدید
در این گزارش سعی شده است میزان تعدیل سود سه شرکت تولید کننده روی با نماد های فاسمین و فرآور و کبافق با توجه به روند افزایشی روی جهانی و نرخ دلار در داخل، برآورد و با هم مقایسه شود.

جدول مفروضات

​ با مقایسه مفروضات بودجه این سه شرکت مشاهده می شود بودجه فرآور و فاسمین نسبت به کبافق محتاطانه تر است و طبیعتا با نرخ های فعلی جهانی روی و سرب و نرخ دلار ، انتظار تعدیل سود بیشتری از این دو شرکت می رود. ضمن اینکه فرآور بدلیل پایین تر بودن سرمایه نسبت به دو شرکت دیگر و اهرمی بودن آن تعدیل سود بیشتری خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

دانلود فایل 399 کیلو بایت