در حال بارگذاری

بازدهی اوراق بازار بدهی در تاریخ 1397/02/30

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 گزارش اوراق تامین مالی 297 بازدید
در گزارش حاضر آمار معاملات و نرخ بازدهی اوراق موجود در بازار در پایان معاملات امروز آورده شده است. در جدول شماره 1  نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت کوپن دار و در جدول شماره 2 نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت بدون کوپن نشان داده شده است
 

دانلود فایل 327 کیلو بایت