در حال بارگذاری

اوراق مشارکت

سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 گزارش اوراق تامین مالی 399 بازدید
اوراق مشارکت
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‏شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‏های موضوع ماده یک را دارند واگذار می‏گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‏باشد.
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهاي مالي اسلامي در استاندارد شماره 18 خود که در سال 2002 منتشر شده، اوراق مشارکت را اسناد و گواهیهای با ارزش یکسانی میداند که برای تجمیع وجوه لازم جهت راهاندازی طرحهای جدید، توسعه طرحهای موجود یا تامین مالی کسب و کارهای مبتنی بر مشارکت منتشر میشوند. دارندگان اوراق به میزان سهم خود از مشارکت، مالک طرح یا دارایی­های آن میشوند
  
ماده یک قانون اوراق مشارکت ایران، اهداف انتشار اوراق مشارکت را چنین بیان می‏کند.
«به منظور مشارکت عمومی در اجرای طرح‏های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‏های سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ها و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت‏های وابسته به دستگاه‏های مذکور و هم چنین شرکت‏های سهامی عام و خاص و شرکت‏های تعاونی تولیدی اجازه داده می‏شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‏های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند».
بنابراین هدف اصلی انتشار اوراق مشارکت، تأمین مالی طرح‏های دولت و شرکت‏های وابسته به دولت و بنگاه‏های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی است. البته در کنار این هدف اهداف دیگری چون قابلیت اعمال سیاست پولی برای بانک مرکزی نیز مطرح است

ارکان انتشار اوراق مشارکتنکاتی در مورد اوراق مشارکت
  • اوراق مشارکت اوراقی معرفی شده است که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های سود آور تولیدی و خدماتی در چارچوب مشارکت مدنی توسط سازمان مجری منتشر می شود
  • بانک مرکزی مرجع تشخیص اقتصادی بودن طرح می باشد
  • اوراق با نام و بی نام در مبالغ متفاوت منتشر و قابل داد وستد می باشند
  • صادر کننده اوراق می تواند شخصیت عمومی یا خصوصی باشد
  • اوراق مشارکت توسط کارگزار منتشر می شود.
  • صادر کننده پرداخت سود و اصل اوراق را در سررسید ضمانت می کند و کلیه دارایی های طرح تضمین انجام این طرح می باشد
  • به اوراق سود علیالحساب و قطعی تعلق می گیرد
  • وجوه باید منحصرا به مصرف اجرای طرح برسد
  • ناشر موظف است وضعیت مالی و علکرد اجرایی طرح را هر شش ماه تهیه و با تایید بانک مرکزی به همراه اظهار نظر امین رسانه ای کند .