در حال بارگذاری

بازدهی اوراق بازار بدهی در تاریخ 1397/03/19

شنبه 19 خرداد 1397 گزارش اوراق تامین مالی 165 بازدید
در گزارش حاضر آمار معاملات و نرخ بازدهی اوراق موجود در بازار در پایان معاملات امروز آورده شده است. در جدول شماره 1  نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت کوپن دار و در جدول شماره 2 نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت بدون کوپن نشان داده شده است

 

دانلود فایل 594 کیلو بایت