در حال بارگذاری

گزارش روزانه بازار بورس – 23 آبان ماه1397

چهارشنبه 23 آبان 1397 گزارش روزانه بازار 174 بازدید
امروز چهارشنبه 23 آبان 1397 ؛ شاخص کل با (1217) واحد معادل (0.66) درصد کاهش نسبت به روز قبل به 181،994 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 901 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 545 میلیارد تومان آن مربوط به بورس اوراق بهادار و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را نماد شپنا با (192.5) واحد و نماد پارس با (125.6) واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس با (36.6) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 1.957 واحد رسید که زاگرس با (12.8) واحد بیشترین تاثير منفی را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت. با سقوط شدید قیمت نفت در روزهای اخیر و به ویژه در روز کاری قبل، امروز شاهد افزایش شدید عرضه ها در بازار به ویژه در گروه های پتروپالایشی و سپس سرایت آن به تمامی گروه های بازار بودیم و شاخص کل با افتی قابل توجه مجددا به کانال 181 هزار واحدی بازگشت. در گروه بانکی دقایق ابتدایی شاهد عرضه های سنگینی بودیم اما در ادامه با افزایش تقاضا در نماد وتجارت اندکی از فشار فروش موجود در سایر نمادهای نیز کاسته شد. خودرویی ها نیز عمدتا در درصدهای منفی معامله شدند و تنها در نمادهای خمحور و خنصیر شاهد تقاضای بالا و تشکیل صف خرید بودیم. پالایشی ها همانطور که انتظار می رفت بیشترین تاثیر منفی را از سقوط قیمت نفت گرفتند و بیشتر نمادهای گروه در کف قیمتی معامله شدند و تنها در نماد ونفت شاهد تقاضای بالا و صف خرید بودیم.

تقاضای بالا در نمادهای آپ و اپرداز و صف خرید شدن آن ها، حجم بالای معاملات فاراک، کرمان و میهن و ادامه صف خرید آن ها، صف فروش زاگرس و ادامه صف خرید شبصیر، صف خرید شدن نمادهایی چون قلرست، قشرین و قصفها در گروه قندی، رنج مثبت حقوقی ومعادن تا نزدیکی آستانه مثبت، بازگشایی نماد بازار پایه ای فنرژی بعد از ماه ها توقف و رشد 18 درصدی قیمت آن، رشد 7 درصدی قیمت غمارگ بعد ازبازگشایی و ادامه تقاضای بالا در نمادهای زراعتی و صف خرید شدن تعدادی از نمادهای گروه از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.